Specificaties

Onderstaand geeft uitleg over de diverse productspecificaties zoals De Ploeg deze hanteert.

Vlamvertragend

De Ploeg stoffen worden getest op vlamvertragendheid volgens de gehanteerde normen in verschillende landen: BS 5867 (Groot Britannië), DIN 4102 (Duitsland), NF 92 507 (Frankrijk), ISO 6940 (Nederland), ISO 6941 (Nederland).

Gewicht

Gewicht in gram per strekkende meter.

Lichtechtheid

Het verkleuren onder invloed van zonlicht. De mate van verkleuring wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 8 op de blauwschaal, waarbij 1 de laagste lichtechtheid en 8 de hoogste lichtechtheid aangeeft. Een lichtechtheid van 6 betekent in de praktijk dat de stof na ongeveer 2 jaar een lichte verkleuring kan gaan vertonen (mits deze niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht). De Ploeg hanteert een lichtechtheid van 5 als norm, waarbij wij streven naar een lichtechtheid van 6.

Krimp

De krimp na wassen dan wel chemisch reinigen wordt samen met de geadviseerde reinigingsmethode door ons aangegeven op het stalenmateriaal.

 

Martindale

Slijtweerstand, hoe hoger het aantal Martindale-toeren, des te sterker de stof.
Decoratief gebruik < 6.000 toeren
Normaal gebruik > 20.000 toeren
Intensief gebruik > 30.000 toeren
Zeer intensief gebruik > 40.000 toeren

Naad- en schuifweerstand

De Ploeg test meubelstoffen op gevoeligheid voor het ‘open staan’ van stiknaden. In het algemeen kan worden gesteld dat een stof waarvan de weefseldraden maximaal 6 mm van elkaar schuiven, bij 180 NM belasting, in de praktijk geen problemen oplevert. Is de schuifweerstand minder, dan is het raadzaam extra zorgvuldig te stofferen door gebruik te maken van dubbele stiknaden en de zijkanten af te locken.

Onderhoud

Zie wasvoorschrift.

Pilling

Is het aan de oppervlakte draaien van uitstekende vezels tot kleine bolletjes. De mate waarin een stof neigt tot pillen is afhankelijk van de grondstof en garenopbouw. De pilgevoeligheid wordt aangegeven met een getal tussen 1 en 5. Hierbij is 1 een zeer sterke pilling en 5 geen pilling.