AKOESTIEK

Stoffen van De Ploeg zijn ontworpen om bij te dragen aan een goede leef- en werkomgeving. Esthetiek, functionaliteit, comfort en duurzaamheid gaan daarbij hand in hand.

FUNCTIONALITEIT & COMFORT VAN STOF: AKOESTIEK

In ruimtes met harde oppervlakken blijft geluidenergie door reflecties lang hangen. Dat kan hinder veroorzaken. De Ploeg biedt stoffen die het akoestisch comfort in het binnenklimaat verbeteren. Toegepast als gordijn of paneel helpen ze omgevingsgeluiden en nagalm dempen. Dat is niet alleen prettig, maar verhoogt ook de concentratie en communicatie.

Thuis, in de zorg en op school of kantoor bepaalt het binnenmilieu ons comfort. Hoe we ons er voelen hangt af van temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstof, licht, geur en kleur, maar ook van geluid. Professioneel toegepast verbeteren Ploegstoffen de akoestiek en stemmen die af op de functies van een ruimte.

VARIABELE GELUIDDEMPING

Vergeleken met geluidspanelen hebben gordijnen als voordeel dat ze flexibel zijn: ze zijn dicht of open te gebruiken voor meer of minder geluiddemping. Zo is de nagalmtijd af te stemmen op het gebruik van de ruimte op dat moment.

De Ploeg biedt stoffen die het akoestisch comfort in het binnenklimaat verbeteren: ze dempen storende omgevingsgeluiden en nagalm en zorgen daarmee voor rust en een goede verstaanbaarheid. Dat is niet alleen prettig, maar verhoogt ook de concentratie en arbeidsproductiviteit. Thuis, in de zorg en op school of kantoor bepaalt het binnenmilieu ons comfort. Hoe we ons er voelen hangt af van temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstof, licht, geur en kleur, maar ook van geluid. Professioneel toegepast verbeteren Ploegstoffen de akoestiek en stemmen die af op de functies van een ruimte.

COMFORTABELE GELUIDSOMGEVING

In ruimtes met harde oppervlakken blijft geluid door reflecties lang hangen. Daardoor kan het geluidsniveau stijgen en hinder veroorzaken. De Ploeg biedt hiervoor een collectie geluiddempende stoffen. Toegepast als gordijn of paneel helpen ze:

  • omgevingsgeluiden en nagalm dempen;
  • verstaanbaarheid en communicatie verbeteren;
  • aandacht en concentratie bevorderen;
  • de ruimte akoestisch afscheiden.

Een goede ruimteakoestiek voorkomt stress, stemproblemen en vermoeidheid.